• Sinituotteen sisäinen viestintä
  • Sinituote mobiilikanava

Sinituote

2017

Sinituote halusi kehittää hyväksi tiedotuskanavaksi todettua infotv-kanavaa niin, että tiedottaminen tavoittaisi kaikki yrityksen työntekijät paikasta ja työtehtävästä riippumatta. Sisäinen viestintäkanava laajennettiin toimimaan infonäyttöjen lisäksi kaikkien työntekijöiden mobiililaitteissa sekä toimihenkilöiden työasemilla.

Tiedottaminen haluttiin pitää helppona, nopeana ja reaaliaikaisena, joten tiedotteet voidaan julkaista yhden hallintaportaalin kautta infonäytöille sekä mobiilisovellukseen. Jotta työntekijä saa puhelimeensa vain häntä kiinnostavaa sisältöä, kuuluu jokainen työntekijä määritettyihin ryhmiin ja tiedote voidaan kohdistaa halutuille ryhmille.

Rami Peltosaari, Sinituotteen kehityspäällikkö

Alussa etsimme ratkaisua jolla saataisiin yrityksen sisäinen viestintä kattavemmaksi ja tavoittaisi henkilöstön paremmin. Emme kuitenkaan halunneet siitä intranet-tyyppistä, vaan tarkkaan kohdennettua ja halusimme julkistaa vain ne oikeasti ajankohtaiset ja tärkeät tiedot ilman että käyttäjän tarvitsee juuri tehdä asialle mitään.

Upton Lauri Hännisen kanssa aloimme kehittää mobiiliaplikaatiota, jolla infonäyttöviestintä saatiin jaettua henkilöstölle myös mobiilina. Haasteita toki toi eri variaatiot puhelimissa ja käyttiksissä. Apple, Android, Windows ja kaikki käyttäytyivät hieman eri tavoin. Upto ratkaisi ongelmat kuitenkin kätevästi ja mobiilikanava on nyt käytössä suurimmalla osalla työntekijöitä. Toimiakseen vaatii toki älypuhelimen.

En ole kuullut että muilla olisi vastaavaa sovellusta käytössä.

2013

Sinituote halusi parantaa sisäistä viestintää Kokemäen tehtaalla. Viestinnän kannalta haasteina olivat kolmivuorotyö sekä pinta-alaltaan suuri tehdas. Myös tiedon kohdistettavuus oli Sinituotteelle tärkeää, sillä osa tiedotteista on osastokohtaisia, kun taas osa koskee koko henkilökuntaa. Paperitiedotteiden päivittäminen vei myös paljon aikaa.

Näyttöviestinnän avulla hoidetaan muun muassa työvuorolistojen päivittäminen sekä muista ajankohtaisista asioista tiedottaminen. Jokaista näyttöä voidaan hallita Internetin välityksellä ja tiedottaminen on pyritty tekemään työnjohtajille mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi. Tiedotteet ja työvuorolistat voidaan kohdistaa halutuille näytöille ja ajastuksen avulla viestintäkanavassa on aina ajantasaista tietoa.

Toteutus sisälsi kartoituksen, suunnittelun, asennuskatselmuksen, järjestelmän asennuksen, näyttöjen räätälöinnin sekä käyttöönoton. Upton mielestä sisäinen tiedotus on tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnin, yhteishengen sekä työn organisoinnin kannalta.

Rami Peltosaari, Sinituotteen kehityspäällikkö

Projekti käynnistyi, kun Sinituote halusi parantaa sisäistä viestintää näyttöviestinnän avulla ja se onnistui verkossa päivitettävällä ratkaisulla hyvin. Infopakettien tiedot saa ajastettua, joten vanhaa tietoa ei ”ilmoitustaululla” roiku. Upton rakentamat julkaisualustat toimivat mielestämme hyvin.
Vuosi
Kategoria
Infonäyttö, Mobiili, Sisäinen viestintä