• Kauppapaikka Tavastilan LED screen
  • Kauppapaikka Tavastilan LED screen
  • Kauppapaikka Tavastilan LED screen

Kauppakeskus Tavastila

Kauppakeskus Tavastila oli alun perin rakennettu Citymarket-tavarataloksi 1984. Citymarketin siirtyessä Tiiriön kauppakeskittymään 1990-luvulla, muutettiin liiketalo Kauppakeskus Tavastilaksi.

Keskustelut Hämeenlinnassa sijaitsevan kauppakeskuksen viestinnän modernisoinnista alkoivat vuonna 2012. Tavastilan naapuritontille rakennettiin uutta kauppakeskusta, joka sittemmin nimettiin Kauppakeskus Goodmaniksi. Tavastilassa todettiin, että uuden kauppakeskuksen vanavedessä koko alueen vetovoima tulee kasvamaan ja myös Tavastilan liikkeille pyrittiin saamaan hyvä lisänäkyvyys.

Kun mietittiin, millä keinoin alueella kulkeville ihmisille saadaan parhaiten paikallisesti tiedotettua Tavastilan tarjonnasta, todettiin julkisivulle asennettavien LED screenien olevan tehokas tapa.

Tutkimme liikennevirtoja, jalankulkijoiden kulkureittejä ja tulevia muutoksia alueella. Päädyimme sijoittamaan kaksi 15m² LED screeniä talon vastakkaisiin kulmiin. Pikselitiheys valittiin koon ja katseluetäisyyden mukaisesti P12:sta. Molempien sijaintien vaikutusalueella kulkee suuri määrä potentiaalisia asiakkaita. Sijoitteluissa toki huomioitiin myös alueen mahdolliset tulevat muutokset. Taulujen vaikutusalueella voidaan odottaa vain kasvua liikennevirroissa johtuen tulevista alueen kehittämissuunnitelmista.

Tavastilan yrittäjäyhdistykselle asiaa esiteltiin alkukeväästä 2013 ja vastaanotto oli poikkeuksetta innostunut. Kiinteistön omistaja painotti, että LED screenin hankinta tehdään ensisijaisesti Tavastilan yrittäjien hyödyksi, mutta kaupungin tapahtuma- ja kulttuuritoiminnalle sekä ulkopuolisille yrityksille varataan myös mainosaikaa.

Jumboscreenit asennettiin kesäkuussa 2013. Screeneillä on ollut hyvin monipuolista mainontaa ja LED screenit ovat asettuneetkin osaksi kaupungin modernia ilmettä.

Upto Oy vastaa screenien sisältöjen päivityksestä, mainosmyynnistä sekä ylläpidosta palveluna kiinteistön omistajalle.

Vuosi
Kategoria
Kauppakeskus, LED screen