• Interaktiiviset opasteet Hansakorttelissa
  • Hissin opastenäyttö Hansakorttelissa
  • Interaktiiviset opasteet Hansakorttelissa

Nyt ei eksy! Upto toteutti uuden selkeän opastejärjestelmän Hansakorttelille

Turun ytimessä sijaitseva Hansakortteli, eli tuttavallisemmin Hansa, on yksi rakastetuimmista kauppakeskuksista Suomessa. Korttelin kiinteistöistä vanhimmat ovat 1800-luvulta, ja noin 30 vuotta sitten eri kiinteistöt yhdistettiin yhtenäiseksi Hansakortteliksi. Tänä päivänä Hansakorttelissa on juuri valmistunut mittava uudistushanke, jossa uudistettiin koko korttelia vastaamaan kokonaisuudessaan nykyaikaa. Yleensä kauppakeskukset ovat geometrisesti selkeitä, mutta Hansan arkkitehtoninen kerroksellisuus tekee siitä sokkeloisen ja vaikeammin opastettavan.

Selkeä opastekartta kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin

Hansakorttelin karttasovellus

Hansakorttelin karttasovellus ohjaa perille.

 

Hansakorttelin mittavassa uudistushankkeessa vuosina 2017-2019, harpattiin samalla iso askel opastamisessa. Suomalainen Upto valikoitui yhteistyökumppaniksi uutta opastejärjestelmää suunnittelemaan ja toteuttamaan. Markkinointipäällikkö Mirva Laaksonen vastasi tilauksesta Hansakorttelin puolesta.

“Ennen uudistuksia asiakkaat kertoivat, että Hansakorttelissa on vaikea löytää. Meillä oli kauppakeskuksista tutut pystynäytöt tiloissamme, joista löytyi 3D-pohjapiirrokset mainosten alta. Kaipasimme uudistuksen myötä ymmärrettävämpää ja uudistettua opastekarttaa, sillä meille rakennettiin mm. uusia kulkuyhteyksiä, käytäviä sekä liukuportaita ja hissejä. Lisäksi haluamme huomioida kaikki asiakasryhmämme nuorista vanhempiin asiakkaisiin sekä myös turistit, tarjoten heille selkeää opastekarttaa”, kertoo Hansakorttelin markkinointipäällikkö Mirva Laaksonen.

Upto erottautui kilpailijoistaan simppelillä lähestymistavallaan. Selkeät karttapohjat näkyvät suurilta interaktiivisilta näytöiltä hyvin. Pohjissa käytetään perinteistä pohjapiirrosta 3D- ja 4D- mallinnusten sijaan. Näytöiltä voi hakea liikkeitä toimialoittain tai tekstihaulla. Näyttö opastaa perille piirtäen reitin näytön karttaan, myös esteettömän reitin voi halutessaan saada kartalle näkyviin. Opastetaulut toimivat saumattomasti yhdessä kauppakeskuksen kotisivujen kanssa. Lisäksi uudistuksessa hissien vanhat opasteet vaihtuivat samaan järjestelmään kuuluviin digitaalisiin opastenäyttöihin.

Hansakorttelin hissiopaste

Hissien opasteet digitalisoitiin.

“Useamman vuoden uudistushankkeessa huomioitiin monin tavoin, miten asiakas voi löytää paremmin Hansakorttelissa; käytäviä suoristettiin, valaistusta lisättiin ja uusia hissejä sekä liukuportaita asennettiin. Tiloissa pääsee nyt kiertämään ympäri kerroksia, jota ei ennen voinut tehdä. Esteettömyyttä parannettiin ja se näkyy näissä opastenäytöissä omalla esteettömällä reitityksellä karttapohjassa. Näin ollen opastejärjestelmän uudistus oli ehdottoman tärkeä osa uudistusta. Opastus palvelee myös meidän vuokralaisia, nyt heidän asiakkaansa löytävät paremmin perille ja liikkeen tiedot päivittyvät opastetauluihin kätevästi kotisivujärjestelmän kautta.

Yksinkertaisuus ja selkeys Upton valtteina

Yhteistyö sujui todella hyvin Upton kanssa! Yhteyshenkilö oli meidän kanssamme tiiviisti yhteydessä esittäen ratkaisuja jo hyvissä ajoin, kun Hansakorttelin uudistuksia tehtiin. Pääsimme kokeilemaan verkossa testialustoja ja antamaan kehitysehdotuksia.”

Opastusjärjestelmän rakentaminen oli runsaan puolen vuoden urakka ja se valmistui tammikuussa 2020.

“Hankkeen kilpailutuksessa Upto erottautui edukseen yksinkertaisella, mutta selkeällä opastekokonaisuudella. Heillä oli hyvät perustelut, miksi ovat päätyneet hieman erilaiseen ja yksinkertaisempaan ratkaisuun opastamisessa kuin muut alan toimijat. Plussana oli yrityksen suomalaisuus. Voin suositella Uptoa, jos opastamisen helppous kiinnostaa. Uptolla on hallussa sekä tehokas projektinjohto että ohjelmiston kokonaisvaltainen rakentaminen ja koodaus”, sanoo Laaksonen.

Upton karttajärjestelmää päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Upton vastuulla on, että kaikki toimii ja mahdolliset häiriöt korjataan. Upto seuraa etänä laitteita, ja opasteiden tuottamaa käyttöstatistiikkaa, josta jalostetaan kauppakeskuksen johdolle selkeästi luettavissa olevaa informaatiota. Sen lisäksi, että käyttöstatistiikka antaa todellista tietoa infopöytien käyttöasteesta sekä haettavista palveluista, opasteiden tuottama informaatio antaa myös tärkeää tietoa Hansakorttelin palvelujen kehittämiseen.

“Meillä on mielestämme nyt hyvä, selkeä ja nykyaikainen opastejärjestelmä. Lisäksi suuret opastenäytöt helpottavat löytämistä merkittävästi. Asiakaskokemuksen onnistuminen tässä suhteessa on Hansakorttelille hyvä kilpailuetu”, kertoo markkinointipäällikkö Mirva Laaksonen Hansakorttelista.

Kategoria
Asiakasviestintä, Kauppakeskus